Mežsaimniecības pakalpojumi

Wood Conception piedāvā kvalitatīvus mežsaimniecības apsaimniekošanas pakalpojumus:

  • Cirsmu un meža novērtēšana;
  • Meža atjaunošana (stādīšana);
  • Robežu un kupicu atjaunošana;
  • Meža inventarizācija;
  • Cirsmu skiču sagatavošana;
  • Dokumentu sagatavošana ciršanas apliecinājuma iegūšanai;
  • Cirsmu stigošana, dastošana;
  • Juridiskā palīdzība mežsaimniecības lietās.

Mūsu speciālisti kvalitatīvi un saskaņā ar esošo likumdošanu veic visa veida mežistrādes darbus – sākot no cirsmas sagatavošanas izstrādes līdz kokmateriālu realizācijai.

Piedāvājam arī nopirkt Jūsu meža ciršanas tiesības! Lūgums zvanīt +371 22412267.

Nepieciešamības gadījumā konsultējam savus klientus par tālāk veicamajiem apsaimniekošanas darbiem.

Uzticiet savas rūpes augsti kvalificētiem speciālistiem!